Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

30.06.2021 г.

Предстои заключителна пресконференция по проект за Натура 2000

НАБЧ ще проведе заключителна пресконференция по проект 

„Даровете на природата – споделена визия за Натура 2000“

 

 

На 02.07.2021 г. от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Бургас, гр. Бургас, Национална асоциация "Българско Черноморие ще проведе заключителна пресконференция по проект „Даровете на природата – споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“

 

Тема на пресконференцията: Отчитане на извършените дейности по проект „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.