Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

08.06.2021 г.

Проведе се мероприятието Даровете на планината

Днес  08.06.2021г. Малко Търново бе домакин на форум „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Бургас.

Това бе вторият информационен ден - Даровете на планината от кампания, която чрез местни продукти и услуги представя пред заинтересованите страни ползите от екологичната мрежа Натура 2000 за местните общности, добри практики от други страни, както и възможностите за европейско финансиране.

Събитието, което бе открито от кмета на Малко Търново Илиян Янчев, премина под надслов „Даровете на планината“ и бе посветено на странджанския манов мед – осмият български продукт, включен в списъка със защитени наименования на Европейския съюз. Участие в него взеха собственици и ползватели на земи, представители на местни структури и организации, туроператори и турагенти от областта.

Те посетиха пчеларска ферма „Странджа“ в село Индже войвода, където се запознаха с технологията на иновативно производство на екологично чисти мед и различни пчелни продукти. Предприятието разполага и със собствена винарна, в която се произвежда вино с мед, а също и с производствени мощности за изработването на сладка, конфитюри, тахан и шоколад с мед.

По-късно, в читалището в Малко Търново, председателят на Управителния съвет на бенефициента на програмата – Национална асоциация „Българско Черноморие“ Анелия Иванова запозна присъстващите подробно със защитените зони в региона. Тя изтъкна, че България е на трето място в света по площ, която заема Натура 2000 – близо 35 % от земята у нас влиза в екологичната мрежа.

Програмата продължи с презентация на защитените зони и защитените местности в Бургаска област, представена от Милена Ярмова от РИОСВ – Бургас.

Особено оживена дискусия предизвика докладът на Ясен Георгиев от Института за икономическа политика за възможностите за европейско финансиране и добри практики на икономически и социални ползи от НАТУРА 2000.

За това как мановият мед може да бъде свързан с алтернативния туризъм, което би способствало за възраждането на пограничния Странджански край, говори доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Асен Златаров“.

А Цветомир Генов от ДГС-Кости  запозна аудиторията с произвеждания от горското стопанство странджански манов мед.

Така, по атрактивен и интересен начин чрез местни продукти и услуги, заинтересованите страни се запознаха не само с екологичните, но и с икономическите и социални ползи, които предоставя Натура 2000.

Именно това е и основната цел на проекта за споделена визия на екологичната мрежа Натура 2000– да се повиши информираността на местните общности в регион Бургас за екологичните, икономически и социални ползи от нея, като в същото време се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в областта.

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания „Натура 2000 и даровете на природата“, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Инициативата е финансирана от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

 012 (1) 014 045  

Галерия