Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

29.06.2021 г.

Проведе се мероприятието "Даровете на слънцето"

Художествената галерия „Дечко Стоев“ в Поморие бе домакин на 29 Юни 2021 г. на информационната кампания „Даровете на природата - споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Бургас“.

Събитието, озаглавено „Даровете на слънцето“, бе посветено на производството и употребата на местни продукти и екологичната мрежа „Натура 2000“.

Форумът бе открит с гостуваща изложба на бургаския музей „Из мистериите на виното или как го пият в Древна Гърция и Тракия“, а групата за автентичен фолклор „Странджанска огърлица“ при пристанище Бургас поздрави присъстващите с песни за виното и морето.

 015 

По време на работната сесия бяха представени  защитените зони от „Натура 2000“ в региона и бяха дискутирани възможностите за европейско финансиране и добрите практики на икономически и социални ползи от екологичната мрежа.

Презентацията на доц. д-р Захарий Дечев от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ запозна присъстващите с винените турове по Черноморското крайбрежие.

 IMG-d86cca7bb76a1d9f98e87178640cad7e-V 

В края на събитието участници от групата за автентичен фолклор „Шарена китка“ от с. Александрово представиха народния обичай „Зарязване на лозята“, а всички участници имаха възможност да дегустират вина в дегустационната зала на бившата винарска изба  № 5 в гр. Поморие.

021 

В проведената информационна кампания се включиха повече от 100 собственика и ползватели на земи, представители на туристическия бранш, ловци и риболовци, както и представители на общински структури от Бургаска област. Тя постави акцент върху развитието на местни стоки и услуги, които в контекста на екологичната мрежа „Натура 2000“ добиват нова, по-висока стойност.

В дните на кампанията бяха разгледани възможностите за екологични, социални и икономически ползи при добива на сол, лечебна кал и луга от Поморийското езеро, производството на мед със защитена марка „Странджански манов мед“, лозарството и винарството в екологично чистите райони на регион Бургас, като по този начин се осигури подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията в защитените зони в региона.

Бенефициент на проекта е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Той е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Галерия