Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

20.08.2013 г.

Всеки ще може да провери влиза ли имотът му в Натура 2000

Всеки ще може да провери влиза ли имотът му в Натура 2000

 

  До края на годината всеки ще може с номера на имота си да разбере дали попада в НАТУРА 2000. Това ще става чрез единна информационна система за защитените зони от екологичната мрежа.
Тя ще дава и информация какви са режимите за имота и общи данни за местоположението и състоянието на защитените места.

  Проектът ще позволи по-добро управление на защитените зони в страната и ще централизира доскоро разпокъсаната и трудно обработвана информация, стана ясно на конференция за разработване и внедряването му.

  Системата е на стойност 1 324 000 лв., като 1 125 000 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата част е от държавния бюджет, чрез Оперативна програма "Околна среда", съобщиха БТА и БГНЕС.

  Малина Крумова, ръководител на оперативната програма в Министерството на околната среда и водите, обясни, че информационната система вече е разработена и в момента се тества. Тя ще бъде пусната до края на годината.

  "Идеята е да се разработи платформа, в която да се вземат данни от други проекти като за картирането на местообитанията и защитените зони и видовете, които се опазват в тях. Ще се добавят данните от инвестиционни намерения, одобрени от 2007 г. и всякакви други данни от различните ведомства", обясни Крумова.

  По думите й така ще се подобри в максимална степен възможността на администрацията на регионалните структури на МОСВ, на МЗХ и други органи да вземат по-правилни решения за опазването на видовете и местообитанията в защитените зони.

  Системата ще бъде общодостъпна, както за администрацията, така и от собственици на имоти, инвеститори и ведомства. Тя ще позволи да се извърши цялостна оценка на влиянието, което ще окажат инвестиционните намерения в съответната защитена зона.

  Малко над 34% от територията на страната влизат в мрежата НАТУРА 2000.
  Така страната ни се нарежда на второ място в ЕС след Словения 39%.