Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

31.05.2019 г.

КАКВИ СТИМУЛИ ИСКАТ ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ?

 

Проучване в ЕС отнасящо се до собственици и ползватели на земи

 

 

Какви компенсации, директни плащания, стимули или облекчения искат частните собственици и ползватели на земи, попадащи в Натура 2000 или извън нея, в които се изпълняват мерки по опазване на птиците, животните и растенията? Това цели да установи допитване на територията на целия Европейски съюз, имащо за основна задача да допринесе за въвеждането на по-ефективна подкрепа от европейските институции и механизми на частните собственици и ползватели на земи, засегнати от мерки по опазване на природата.

 

Вашите пари са във вашите земи!

Поискайте ги, като се включете в допитването ТУК

или копирайте този линк на мястото за адреси на вашият интернет брузър

 

 

 

 

Допитването е стартирано от Европейската организация на собствениците на земи (на която НАБЧ е член) и "Консервация на природата" и е част от проекта „Земята е завинаги”, финансиран по европейската програма „Life+“. Този проект цели адаптирането на нови инструменти подпомагащи отделните собственици на земя при дейности по опазване на природата. 

 

Проучването е напълно анонимно, не се събират лични данни и отнема около 20 минути да се отговори. То ще продължи до 22 юни 2019 г. Приканват се собственици и наематели на земи от целия ЕС, да вземат участие в него.