Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

09.04.2013 г.

Първото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ

 

Първото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ

 

На 8 април от 15 ч. в сградата на МОСВ в София се състоя първото редовно заседание на обществения съвет към МОСВ на тема "Достъп до информация и взаимодействие".

Заседанието беше излъчвано онлайн в реално време. За участие бяха поканени представители на всички заинтересовани страни, като най-многобройно беше присъствието на неправителствени организации.


Национална асоциация "Българско Черноморие" също беше сред поканените и присъства на заседанието. 
Накратко можем да резюмираме резултатите от срещата така:
Постави се добро начало на информационно взаимодействие между новото ръководство на Министерството и неправителствените организации, защитаващи интересите на българските граждани.


Като за първа среща имаше много какво да се сподели, като повечето от изказванията не бяха съсредоточени върху темата и бяха в критичен дух, което е разбираемо, тъй като предишното ръководство на МОСВ не комуникираше активно с хората по актуалните и наболели въпроси. 


От тяхна страна беше поето задължение за открит и интензивен информационен поток към българските граждани, като ще се използват различни форми, за да може всички заинтересовани страни да бъдат осведомявани навреме.
Нашето кратко изказване, поради ограничения във времето, беше в позитивно-критичен дух. Приветствахме инициативата на МОСВ за провеждането на подобни срещи. Поставихме въпроса за липсата на информация относно все още неодобрените от Министерството Общи Устройствени Планове на Поморие, Несебър и Созопол и получихме незабавен вербален отговор, че те са предложени за обществено обсъждане. В най-кратък срок ще получим и писмен отговор.


Използвахме възможността да се изкажем накратко и по друг актуален и изключително важен за нашите градове въпрос. Отношенията ни с някои от т.нар. „зелени“ групировки, които искат и правят всичко възможно да съсредоточат в себе си властта да решават как общините и собствениците на земи да се разпореждат с имотите си.
Изразихме мнение, че тези организации, които за нас не са „зелени“, а „кафяви“ имат известно влияние над МОСВ, както и че досега е имало толериране и скрити договорки между тях и Министерството. 


Твърдо заявихме, че Поморие, Несебър и Созопол са древни градове, оцелели във времето при всякакви условия и власти, и че през хилядолетията сме се справяли и без министерства и власти.

 

Автор : Яни Симеонов - координатор на Национална асоциация "Българско Черноморие", присъствал на срещата