Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

01.09.2017 г.

Случаят Калиакра може да попари 38,5 % от България

 

Неуспешно завърши поредният опит за пробутване на осакатеният план за управление на защитени зони „Калиакра”, ”Белите скали” и „Комплекс Калиакра”

 

 

На 31.08.2017г. в град Каварна, бе направен опит, да се проведат работни срещи с участието на заинтересовани – жителите, бизнеса и собственици на земи от общините Каварна, Балчик и Шабла от една страна и изпълнителите на плана за управление на защитените зони ИБЕИ и Зелени Балкани, от друга страна.

 

 

 

Медиатор и организатор на срещата беше МОСВ. Плана за управление е изключително важен за състоянието на природата и икономическите дейности на територията на зоните. Чрез този план за 10 години, хората работещи и живеещи в зоните ще трябва да се съобразяват с природата и природата ще трябва да се съобразява с хората, по правилата написани по този план.

 
Основният конфликт идва от това, че „зелени” НПО, 2006-2007г. са начертали защитените зони в България, като са видели в тях, единствено и само „природа” и не са отчели човешкият фактор – съществуването на хората (това донася последствия до огромни финансови приходи за тези НПО). Същите зелени НПО, за тази дейност са използвали срещу заплащане групичка учени. Тази симбиоза между „зелени” НПО – мениджъри по усвояване на европейски и български средства за биоразнообразие и платената групичка учени, до ден днешен реализират „зелени” проекти на територията на тези общини.
 
Върхът на айсберга е изработването на плана за управление на защитените зони „Калиакра”, ”Белите скали” и „Комплекс Калиакра”. Разработващите го, са същата групичка учени и НПО „Зелени Балкани”, подкрепяни от НПО БДЗП. Това са основните играчи за владеенето на територия, на която те нямат никаква собственост. Факторът човек, отново не съществува дори и мъртвец (действащо мюсюлманско гробище е класифицирано като понто-сарматска степ).
 
 
 

Софийският професор Бисерков, в началото на срещата надменно е обяснил на земеделец, чиито корени са там в района на Каварна, че за да разбере що е това степ, трябва да прочете 4000 книги. Не е коментирал случая, ако човек е прочел 3999 книги, дали ще разбере що е това степ.

 
Понто-сарматски степи според групичката учени, БДЗП и ,,Зелени Балкани“:
  
 
 
След като, представителите на местните общности още в началото са разбрали, че срещите няма да бъдат за природата и човека, а ще бъдат в стил „ние ще ви заповядаме, а вие ще подпишете документ, че е имало обществено обсъждане, с право са възроптали. По повод възроптаването на хората, в коридора на община Каварна, ”природозащитникът” Андрей Ковачев на висок глас е заявил, че трябва вече да извади пушката.
 
При така създадената ситуация, кмета на Каварна Нина Ставрева е предложила срещите да бъдат прекратени. Изработващите плана за управление, отказват да се съобразят с мнението на премиера г-н Бойко Борисов, че нещата ще се решат и с участието на местните общности на терен „нива по нива”, "бостан по бостан”, "залив по залив".
 
По Европейското законодателство е задължително мерките за опазване (планове за управление за защитените зони) да бъдат съобразени с местните особености и няколко елемента:
- Екология
- Научна информация
- Икономика
- Социален статус
- Култура
- Рекреация
 
В екипа разработил плана за управление на 3-те защитени зони има включени експерти, които могат да покрият изискванията за първите 2 елемента - Екология и набиране на научна информаци за местообитанията и видовете (ако са се постарали да я наберат, а не да ползват стари източници). За останалите елементи, няма включен нито един експерт. По тази причина казваме че планът е сакат – автомобил без двигател, колела, волан и седалки.
 
Вербалната и интернет агресията на „зелените” НПО, днес стигна своя апогей. Те настояват МОСВ, да извърши закононарушение и да приеме планът за управление без да са извършени задължителните и най-важни процедури по обществено обсъждане. Явно те виждат решаване на случая Калиакра, като война. Щом като го определят в техните сайтове като Шипка.
 
Аман от османци, ние българите пак ще удържим орлово гнездо, дори и никой да не пристигне с гръм.
 
 
От УС на Национална асоциация "Българско Черноморие"