Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

02.06.2021 г.

Как да спечелим от НАТУРА 2000

Информационен ден за странджанския мед в Природен парк „Странджа“

 

На 8 юни 2021 г. в Малко Търново ще се проведе информационен ден, посветен на добива на странджански мед – част от информационната кампания „Даровете на природата – споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“.

 

В събитието под наслов „Дар от планината“ са поканени да се включат собственици и ползватели на земи, представители на туристическия бранш, ловци и риболовци от Природен парк „Странджа“. Милена Ярмова, експерт от РИОСВ-Бургас ще представи зоните Натура 2000 в Странджа, режимите, които действат на територията на природния парк и начините на опазване на защитените видове и местообитания. Доц. Захарий Дечев от Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще запознае участниците с възможностите, които запазената марка „Мед от Странджа“ предоставя за развитието на екологичния, кулинарния и алтернативния туризъм. Участниците в информационния ден ще научат какви са възможностите за европейско финансиране, а също и как хората в Европа печелят от екологичната мрежа Натура 2000 в доклад от председателя на Институт за икономическа политика Ясен Георгиев. По време на информационния ден участниците ще посетят Пчеларска ферма „Странджа“ в с. Индже войвода – иновативно предприятие за производство на мед от Природен парк „Странджа“, а сред тези, които ще представят собствена добра практика е Горското стопанство в Кости.

 

Всички желаещи да участват в информационния ден могат да се регистрират за участие на ел. поща idteam.bg@gmail.com или на тел. 0887 356 771. Той ще бъде открит в 9.00 на 8 юни в с. Индже войвода. За участниците може да бъде  осигурен транспорт или да бъдат покрити транспортните разходи.

 

Бенефициент на проекта „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“, в рамките на който се провежда информационната кампания, е Национална асоциация „Българско Черноморие“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.