Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.10.2016 г.

Съобщение

 

 

Съобщение от НАБЧ

 

Уважаеми членове и симпатизанти,

 

  Национална асоциация „Българско Черноморие“ се пререгистрира в обществена полза. Сдружението присъства в регистъра на за юридически лица с нестопанска цел на министерство на правосъдието.

 

  По този начин асоциацията ще може по-лесно да преследва своите цели - опазване на природата чрез пазарни механизми; създаване на среда за предприемачество и иновации, за укрепване и развитие на регионалната икономика с осъзната отговорност към социалните и екологични аспекти на устойчивия туризъм и съпътстващите го услуги и други.

   

 

       От Управителния съвет на

  Национална асоциация „Българско Черноморие“