Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

27.09.2016 г.

Удар за 11.5 млн. лв. подготвят „зелените"

 

Обществена поръчка за 11,5 милиона лева се подготвят

да прилапат група зелени организации

 

 

 

Източник: в. "Труд" от 25.09.2016г.

Снимка на публикацията: в. Труд

Материалът е публикуван без редакторска намеса от страна на Н.А.Б.Ч.

 

 

 

 

Обществена поръчка за 11 501 250 лева се подготвят да прилапат групата зелени организации, предвождани от самообявилия се за еколог №1 на България Тома Белев, показа разследване на „Труд“.

 

Всичко започва на 31 август, когато Изпълнителната агенция „Околна среда“ към екологичното министерство публикува една от най-големите тръжни процедури през последните години на стойност 11,5 млн. лв. Предметът на изпълнение е „Избор за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България“. Огромният обем работа трябва да бъде извършен в рамките на 2 години, за да може през 2019 г. изводите да залегнат в докладите пред Брюксел съгласно две природозащитни директиви – за местообитанията и птиците. Поръчката е разбита на осем позиции, които могат да бъдат предмет на отделни договори. Всяка позиция е апетитна за зелените, които от години по всякакъв начин опитват да се доберат до изпълнение на процедури от този тип и почти винаги успяват.

 

Сега те са се прицелили в: анализ на видовете безгръбначни – 1 105 000 лв., на видовете риби – 966 250 лв., на земноводни и влечуги – 603 750 лв., на бозайниците – 676 250 лв. И още – за прилепи 533 750, за висши растения и мъхове – 837 500 лв, за типовете местообитания – 3 058 750 и накрая най-голямото перо – изследване на видовете птици – 3 700 000 лв. По-голямата част от финансирането (85%) е от ОП „Околна среда“ за периода до 2020 г.

 

Проверката на „Труд“ показа, че голяма част от изискванията за кандидат-изпълнителите са занижени. Както вестникът писа още през май, тогава Тома Белев започна да се оплаква, че в областта на екологията властта иска „прекалено квалифицирани“ кадри за обществените поръчки (виж карето). Въпросът е дали занижените критерии не са отговор на претенциите на „природозащитника“. Сега например експертният опит е намален и в обособените позиции се стига до едва 2-годишна експертиза в сферите на изследванията в заданието. Това дава възможност на зелените да покажат, че имат стотици „експерти“ и така да успеят да вземат цялата работа.

 

Необяснима е и щедростта на изпълнителната агенция, която само за предварителна работа ще даде 30% от 11,5-те милиона лева. Всъщност става дума за изготвяне на анализ и график на дейността, която ще се извършва. Накрая, ако поръчителят в лицето на агенцията не е доволен, ще може да санкционира изпълнителите с 20% от платените суми – с други думи, дори и при некачествено изпълнение печалбата ще е 80%.

 

А най-голямата опасност както винаги е за хората, които живеят в районите, станали обект на зелените амбиции да са част от мрежата от защитени територии „Натура 2000“.

 

Ако в изводите си изпълнителят посочи, че някои видове неправилно са определени за изчезнали или че състоянието на изследваните животни и хабитати е лошо, гарантирано ЕС ще наложи на България тези райони да влязат в „Натура“, за което ще трябва да отделят още много средства. А всяко парче земя, попаднало в „Натура 2000“, де факто принадлежи на псевдоеколозите. Те започват там своята „природозащитна“ дейност, от която всъщност печелят милиони, а за бизнеса и хората остава да търсят своя поминък другаде.

 

Екооплаквания от високи критерии

 

През последните месеци Тома Белев и организациите под негов контрол от коалицията „За да остане природа в България“ лансират нов аргумент за обществените поръчки – държавата изисквала фирми с прекалено висококвалифицирани кадри да кандидатстват за поръчките в областта на екологията.

 

Например през май Белев обяви, че нарочно го спъвали за тръжната процедура „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата „Натура 2000“ и за Националната приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“. Сумата, в която тогава зелените се бяха прицелили, беше 700 000 лева. Оттогава групичката „еколози“ около Белев обяснява, че нарочно им се пречи. Видно от действията на МОСВ, което през последните години непрекъснато е заплашвано с екопротести за щяло и нещяло, вече се работи в полза на удовлетворяването на претенциите.