Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

23.11.2015 г.

Френски топ експерт: „Гората е нашият петрол!”

 

Според френски топ експерти с 40 годишен опит, НАТУРА 2000 може да е в полза на хората, а евросубсидиите трябва да се адаптират към нуждите на местните общности!

 

 

На 23.11.2015г. под патронажа на посланика на Р. Франция Н.П. Ксавие Лапер Дьо Кабан в София се проведе конференция на тема: Туризмът и валоризирането на местните продукти като решения за устойчиво развитие”.

 

На събитието френски супер експерти представиха своя опит в развитието на регионалния природен парк „Пирене Ариежоаз” (Южна Франция, гранична област с Испания) и резултатите от възможностите пред местните общности, които са създадени от управата на парка.

 

В своята презентация г-н Андре Руш, президент на парка, член на Националната федерация на регионалните природни паркове и председател на Национална комисия „Марка парк”, заяви недвусмислено и категорично, че Гората е нашият петрол!. Г-н Руш подчерта още, че е напълно нормално да се извършва сеч на дървесина при положение, че дирекцията на парка се грижи адекватно за процесите на ново залесяване. Той заяви още, че на гората се гледа и като на основен ресурс. Съответно дирекцията на парка е създала условия за извличане на икономическа полза за местната икономика от добитата дървесина, като е постигната добавена стойност за населението чрез преработката й до крайни продукти на самата територията, дори се ползват мобилни инсталации за това. Освен дървен материал в областта се произвеждат още мебели и пелети за отопление.

 

На територията на парка се развива и устойчив туризъм в малки и средни ски курорти, както и селски туризъм. Разчита се на туристи от района на близкия голям град Тулуза, в който са съсредоточени сериозни индустриални предприятия с много работници, най-вече в лицето на самолетостроенето от компанията „Еърбъс”.

 

Що се отнася до туристическия натиск върху природата, президента на парка отбеляза, че благодарение на въведените правилни политики по опазване на околната среда, управление на отпадъците и постоянния диалог с местните власти и общности, практически туризма няма никакво негативно отношение върху природата на парка. Още повече, че дирекцията му не може да забрани или разреши конкретен проект без постигането на консенсус с местните общности. Всичко което управлението на парка прави е единствено и само на основата на обществен дебат и постигането на консенсус. Така местното население е информирано за всичко и самото то опазва околната среда по най-добрият начин.

 

Постоянния диалог между управлението на парка, местните власти и местното население водят до редица възможности пред бизнеса и хората.  Ефекта от това е, че броят на жителите в района на парка се е повишил за последните 10 години с 18%, т.е. много хора са предпочели да се завърнат от големите градски агломерации в по-малките населени места на парка, възползвайки се от редица субсидии и възможности за бизнес, които се предоставят. Страните си сътрудничат и по отношение на режимите на управление на защитената територия, както и в процесите на изготвяне и приемане на така важните Общи Устройствени Планове на многобройните общини попадащи в обхвата на парка.

 

На въпрос на председателя на НАБЧ г-н Димитър Канариев -   Как НАТУРА 2000 влияе върху собствениците на имоти и земеделски производители във Франция, г-н Руш заяви, че на база неговият опит и наблюдения, НАТУРА 2000 може да е в полза на хората и да не им вреди, ако се използва правилно и се изплащат директни компенсации на лицата, чийто имоти попадат в защитени зони. Според него евросубсидиите трябва да се адаптират към нуждите на местните общности, за което в България отдавна прокламира Национална асоциация „Българско Черноморие”.

 

По отношение на различните видове продукти произвеждани на територията на парка от местната икономика е въведен лицензиращ режим „Марка парк”, който предоставя правото на различните производители да означават продуктите си с марката на парка за биопроизводство или защитено наименование за произход, защитени географски указания или храни със традиционен и специфичен характер. Така се спомага за по-успешната реклама и реализация на продуктите от страна на бизнеса, разкриването нови работни места и повишаване на приходите от продажби на туристите, които остават в хората живеещи в рамките на парка.

 

На срещата беше обсъдена и актуалната тема за борбата с обезлюдяването на редица региони и демографския срив в България. Постиженията на френската страна в погранични райони, какъвто е този на природен парк "Пирене Ариежоаз", още повече в период на финансова криза, контрастираха на фона на тежката ситуация в България. Според председателя на българо-френската търговско промишлена палата, г-н Стефан Дюлае усилията в борбата с тези проблеми тук, трябва да се насочат не към концентрация на бизнеса в София, а да се използват еврофондовете за развитие на изостаналите региони, чрез адаптиране на подходите според нуждите на средата, по подобен на френския опит начин.

 

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на парка.

Галерия