Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

03.01.2018 г.

16 951 500 лв. с ДДС се дават за броене на природа в България!

16 951 500 лв. с ДДС се дават за броене на природа в България!

 

Ще се брои всичко- птици, бозайници, насекоми, земноводни, растения, степи, поляни, без значение дали това попада във ваши имоти или в държавни имоти. Досега ,,зелените природозащитници много пъти ни броиха природата. Резултата е, че хората които са си опазили природата, за да може да бъде тя преброена, се оказаха най-виновни и търпят икономически геноцид- от пеленачетата до пенсионерите на преклонна възраст.
 
Отново ,,Зелените природозащитници’’ се разлютиха! Вдигат протести, искали да пазят Пирин? Ще има ли мераклии от протестиращите пазачи на Пирин да усвоят 16 951 500 лв.? Протеста против втората кабинка в Банско, не е ли част от план за усвояване на 16 951 500 лв. за броене на природа?
 
От месец август Изпълнителна агенция по околна среда е обявила поръчка на стойност 16 951 500 лв. за избор на изпълнител, който да ни ….брои…. природата. Подготовката за тази поръчка от Изпълнителна агенция по околна среда е започнала доста преди месец септември 2017 г. Дали критериите са разработвани съвместно със зелената мафия си остава тайна. Факт е, че през същия месец август зеления октопод агресивно принуди МОСВ съвместно да ,,преброят’’ ,,понто- сарматските степи’’. На около 000 собственика им …преброиха … степите, така, че  хората останаха фактически без имоти, а зелената мафия не върна прибраните пари за нeкадърно написания план за управление за ЗЗ ,,Комплекс Калиакра’’, ЗЗ,,Калиакра” и ЗЗ ,,Белите скали. С един куршум два заека! Хем взеха парите, хем разгониха хорицата от техните имоти!
 
В лятната акция се видя, че преброителите са  водачите на коалиция ,,За да остане природа в България. Преброителите бяха активно подкрепяни от медийната група ,,Икономедия.
 
Отново държавата по задължение към Европейските директиви за местообитанията и птиците, ще даде 16 951 500 лв. за броене на природа!  От тези пари, спечелилия поръчката ще даде пари и за медийно отразяване!!! Зеления октопод ще протестира на 04.01.2018 г. против втори лифт в Пирин, защото щели да бъдат унищожени ,,много голям брой вековни мури. ,,Естествено” монопола върху знанието за вековните мури е притежавано единствено от зеления октопод, както и знанието за ,,понто-сарматските степи”, лалугери, жълтокоремна бумка, черен щъркел и т.н.
 
С помощта на ,,Икономедия” и техни сателитни интернет страници, се обяснява как зеления октопод най-вероятно е родил природата и той е единственият неин притежател, а хората трябва да бъдат разгонени извън пределите на България.
 
Истина е, че структури на коалиция ,,За да остане природа в България’’, чрез консорциуми или друг вид хамелионщини, трябва да се докопат до 16 951 500 лв. Колко десетки или стотици хиляди хора в България ще останат без имоти след броенето от тези преброители не се знае!
 
Истина е, че сега поръчката обхваща:,, Анализи и проучвания на видовете птици в България”, ,,Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България” и ,, Контрол и  валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България’’. Това значи, че ако спечелилият поръчката е недобросъвестен за обществото ще остане в тайна кой и какво е преброил в неговия имот; преброителят ще има право да анализира дали тези имоти трябва да се национализат или не, кой ще използва имота след това. Контрола по броенето и анализа ще се извършва от самия преброител- анализатор.
 
Истина е, че през 2013-2015 г., Изпълнителна агенция по околна среда плати на фирма ,,ЕНВЕКО” ДЗЗД   1 128 000 лв. с ДДС  за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България (доста голямо съвпадение с предмета на по-горе коментираната поръчка). Данните от това проучване- картен материал, численост, видове и други, които трябва да са публични не могат да бъдат открити в агенцията. От това преброяване не ни е известно някой да е бил прокуден от имота си. Това е така, защото проучването е осъществено от фирма, а не от ,,природозащитна” организация, която  има интерес данните от проучването да са такива, че ,,природозащитната’’ й дейност да може да се разпространява във все по-големи и по-големи територии. Това си е конфликт на интереси. Владеенето на големи територии от ,,природозащитни’’ НПО, довежда до тоталната зависимост на живота на хората, живеещи в тези територии от политическите интереси на тези НПО. ,,Природозащитни’’ НПО- придобиване на финансови средства от данъкоплатеца, с които да се осъществява политически терор върху същия данъкоплатец.
 
Природата е само повод, причината са парите, а целта е властта.
 
Ако прокуратурата извършва превантивна дейност, то трябва да се самосезира и да разследва има ли връзка между ,,природозащитните протести’’ против изграждане на втори кабинков лифт в Банско и тяхното влияние за спечелване на 16 951 500 лв., от участници в същите протести.
 
НАБЧ публично заявява, че очаква покана за осъществяване на обществен контрол по изпълнение на обявената поръчка за 16 951 500 лв. Контрола ще се осъществява от собственика/ползвателя на имота.
 
НАБЧ се обръща към  ,,протестиращите природозащитници против изграждането на втора кабинка в Банско, преди участието си в протеста, да заявят публично дали  ще участват ли или не за спечелването на  16 951 500 лв. от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
Прилагаме:

1.Линк към: Обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции.

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

2.Прикачен файл: Удостоверение, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, издадено на фирма ,,ЕНВЕКО” ДЗЗД   

 

НАБЧ

Галерия

Прикачени файлове