Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

21.05.2021 г.

21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

Много е жалко, че в България екологичната мрежа Натура 2000 е замислена и реализирана от зеления октопод, като резерват. Да си пожелаем Натура 2000 в България, да функционира, така, както функционира в Европа – в полза на хората и природата.

 

Ето няколко примера, за извратеното прилагане на Натура 2000 в България:

 

1. Умишлена грешка в превода на Директивите за местообитанията и за дивите птици.

В Чл.2, ал.3 от директивата е преведено „Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ …..” – истинския превод е „Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, СЕ СЪОБРАЗЯВАТ …..”.

Този на пръв поглед дребен детайл в превода е водещ за това, зелените НПО та да упражняват тотален контрол върху хората и ползите от Натура 2000 – ползите са за зелените, а хората биват прогонени..  

 

2. В чл.2, ал.3 се разпорежда „Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.”. В Българския ЗБР, който структурира защитените зони Натура 2000, няма разпоредба, която да защити „икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.”.

 

3. В чл.4, ал.1 от директивата е казано, че съответната „научна информация” е основание за определяне на Зона Натура 2000. В нашия закон ЗБР оп никакъв начин не е уточнено, що е то „научна информация”. По тази причина, всеки пишман природолюбител събира и предоставя „научна информация”. В цял свят, а и в България (с изключение на научната информация за био разнообразието) „научна информация” е тази, която е приета на научен семинар, научен съвет и е публикувано в Списание СИМПАКТ фактор.

 

4. В България консервационните мерки (мерките, които опазват природата-в България се разбира, че са само за забрани) са определят по административно команден начин – заповедите на министъра са забранени да се обжалват. Не е спазено изискването на чл.6, ал.1 от Директивата, консервационните мерки да се определят и чрез договореност (управляващия орган да се договори със собственика за опазване, чрез компенсации на забраните).

 

В България все още нямаме органи за управление на Зона Натура 2000, които да включват в себе си основно собствениците на зоните Натура 2000 – държава, общини, частни и физически лица. Днешния господар на Зона Натура 2000 – Зеленият октопод в съдружие със законодателна и изпълнителна власт, до момента управляват Зона натура 2000, чрез геноцид.

 

Да си пожелаем, в най-скоро време Зоните Натура 2000, да се превърнат в благоденствие за природата и хората, а не неизчерпаем източник на финанси, в полза на зеления октопод.