Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.07.2015 г.

53 млн. евро за туризма пo Черноморието

 

Бизнесът и туризмът по Черноморието ще бъдат стимулирани по оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”. Общият ѝ бюджет е 53.942.456,70 евро, информира Димитър Канариев – председател на УС на Национална асоциация "Българско Черноморие" (НАБЧ).

 

Устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда имат за цел да подобрят благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн. Програмата функционира чрез четири оси:

 

  • съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата;
  • увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори;
  • подобряване на съвместния мониторинг по околна среда;
  • повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци.

 

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Русия и Украйна. България ще участва в програмата с два региона – Североизточен и Югоизточен.

 

Допустими партньори, които ще могат да участват са: местни/регионални власти, публично-правни организации и неправителствени организации.


Управляващ орган на програмата е Министерството на регионалното развитие и публичната администрация в Република Румъния.