Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

22.02.2013 г.

Гражданският интерес над всичко !!!

 

      Скъпи Съграждани, Поморийци, Приятели,

 

   Бихме искали да споделим с Вас убеждението си, че е назрял момента да поставим ГРАЖДАНСКИЯТ НИ ИНТЕРЕС НАД ВСИЧКО и реално да изразим позицията и волята си по този така важен за общината ни проблем - за запазване от посегателство на Поморийското езеро - Световно природно богатство, а за нас най-голямото богатство на града ни от частни комерсиални интереси на непочтени и чужди организации. Имаме моралното право за това защото след като езерото с цялата си палитра от дадености е на всички, то НИЕ сме първи сред равните и сме длъжни да съхраним и запазим неговата уникална екосистема за бъдещите поколения, за нашите деца. Длъжни сме да запазим езерото и неговата уникална лечебна кал, защото тя е тази която прави Поморие световно известен балнеоложки курорт, тя оформя нашата туристическа емблема. Тя прави възможен нашият поминък.

 

    Няма да се впускаме в техническа реторика, а само бихме искали да изразим още веднъж възмущението си от липса на Оценка за Въздействие върху Околната Среда (ОВОС) при осъществяване на проект за изграждане на остров за гнездене на птици, с чужди пари, но за лична изгода от една съмнителна "екологична" организация "Зелени Балкани". Защо това е направено така?! За да може "еко организацията" да се справи генерално с антропогенния фактор в Община Поморие, защото по ОВОС се изисква обществено обсъждане. Няма ОВОС няма обсъждане, няма антропогенни пречки за бързото осъществяване на проекта и усвояване на средствата, както по този така и по предходен и бъдещи проекти, докато се стигне до решение за резерват и Черноморски природен парк - още пари за проекти и още "закрили" и тежки за хората регулации. Това пряко ще се отрази на всеки един жител, ще се усети липсата на препитание и потъване на региона в упадък.

 

   За да избегнем подобен развой нека УЧАСТНИЦИТЕ В ТАЗИ ФБ ГРУПА ("Да спасим Поморийското езеро от "еколозите") И ВСИЧКИ ДРУГИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ да пристъпим към създаването на гражданско сдружение което чрез различни инициативи да защитава общия интерес на гражданите, да бъде гласът на гражданското общество на Поморие, да ги представлява пред отговорни институции, обществени съвети, кръгли маси и др., както и да послужи за устойчивото развитие на Общината.

 

   НЕКА НИКОГА ГЛАСЪТ НИ И МНЕНИЕТО НИ НЕ БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГВАНИ ОТ "НЯКАКВИ - НИКАКВИ". ИМАМЕ НУЖДА ДА СЕ ОБЕДИНИМ ЗА ДА ИМА ПОМОРИЕ ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ. Ние създателите на тази група, в тази виртуална мрежа, разчитаме на Вашата реална подкрепа, на осъзнатата необходимост във всеки един от Вас да запазим това което има градът ни като дадености, да ги потребяваме разумно и да го развиваме към по-добро.

 

Инициативен комитет на Национална асоциация "Българско Черноморие"