Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

12.06.2015 г.

Европейски петгодишен екодоклад потвърди становище на Н.А.Б.Ч.

 

Говоренето от две години насам на Национална асоциация „Българско Черноморие”, бе признато от Европейската агенция по околна среда, Изпълнителната агенция по околна среда на 11.06.2015 г. в гр. София при провелата се национална екологична конференция „Околната среда – състояние и тенденции”. На нея проф. Ханс Брюнинкс представи петгодишния доклад-оценка SOER 2015 на Европейската агенция по околна среда и Ваня Григорова – изпълнителен директор на агенцията по околна среда изнесе Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда – 2015 г. В конференцията взеха участие министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател и министър по европейските фондове.

 

От името на управителния съвет на Н.А.Б.Ч. Димитър Канариев – председател на УС, връчи становище на проф. Ханс Брюнинкс - изпълнителен директор на ЕАОС, на министър Василева и на г-н Томислав Дончев. От представените данни и заключения на двата екологични доклада стана ясно, че преди да има зона НАТУРА 2000 и „опазване” на природата от т.нар. „зелени”, е имало по-голямо екологично разнообразие. Сега всички признават, че то е намаляло. Това заявка за харчене на допълнителни пари за неефективни „екопроекти” ли е или е резултат от дадените десетки милиони от Европа и от нас българските данъкоплатци на „зелените”? Тези колосални средства са раздадени предимно на организации участващи в коалиция „Да остане природа в България” и други подобни. „Българско дружество за защита на птиците” и заключенията на националния доклад казват, че ‘птиците са намалели с 21% в България?!’. Големите милиони прибрани от БДЗП, „Зелени Балкани” и други НПО, за да броят и да „опазват” птици са довели до намаляване на птиците. Спомнете си скандала с Резервата „Сребърна” и умрелите пеликани, изливащите се фекалии в езерото срещу усвоени 30 млн. лв. за „опазване”.

 

‘Освен влошаване състоянието на биоразнообразието в България?!’, друга характерна дейност за тях е задушаване на икономиката и частния бизнес години наред, ползвайки най-рестриктивното екологично законодателство в Европа - българското. От публичните регистри на Върховният административен съд се вижда, че повечето от тези сдружения са завели над 1100 жалби срещу инвестиционни проекти. Над 90% от тези жалби са били необосновани и отхвърлени от съда или са били оттеглени.  Затова твърдим, че в България се шири огромен екорекет – бизнес на т. нар. „зелени” организации.

 

От две години Н.А.Б.Ч. говори, че бедното население на България, поради липса на други възможности, се отоплява на твърди горива – дърва и въглища. Ние твърдяхме, че това замърсява въздуха, казаха го и националния и европейския доклад. Обръщахме внимание, че изключително малкото на брой магистрали, разбитите и неподържани пътища водят до замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Срина се и плашилото на зеления октопод за говоренето, единствено в България, на измисления термин „презастрояване”. Нито в европейския, нито в нашия доклад съществува такъв термин, камо ли че да има и вреда от него. За това ние предложихме писмено становище на изпълнителния директор на ЕАОС проф. Ханс Брюнинкс и министър-председателя г-н Бойко Борисов. Няколко неща бяха потвърдени от проф. Брюнинкс чрез примери на конференцията, без все още да е прочел нашето становище.

 

Богато общество, развита икономика, устойчиво развитие, неприкосновена частна собственост, водят до най-опазената природа. В тази посока са и следните наши предложения:

 

1. Незабавно отмяна на забраната за проучване на шистов газ. В САЩ природният газ  се продава на цени около $80-90 за 1000м3, а България купува газ на цени над $430 за 1000 м3. Масовото използване на природния газ на ниски цени, рязко ще подобри показателите на най-големия екологичен проблем в държавата – фините прахови частици, защото никой няма да има сметка да гори ниско калорични въглища и незаконно отсечени дърва. В европейския доклад и думичка няма за замърсяване на природата при добив на шистов газ. И по тази тема спекулациите от страна на зелената мафия за катаклизми са провал.

 

2. Предложихме преразглеждане на споразумението по Оперативна програма околна среда, така че средствата предвидени за България за малки водно пречиствателни станции и депа за преработка на отпадъци, да се повишат многократно. Към ОПОС да се включи и финансиране на рехабилитация и строеж на нови пътища.

 

3. Да се спре всякакво финансиране на обществени организации, наричащи себе си „зелени”. Те да не бъдат допускани до участие в изготвяне и управление на екологични планове и проекти, финансирани с публични средства. Тези дейности да се извършват чрез конкурсна процедура, само от търговски дружества. Обществените организации наричащи себе си „зелени” да се финансират единствено чрез доброволни дарения от самото общество, а да не им се предоставят публични средства за управление.

 

4. Парите за биоразнообразие да достигнат и да се управляват единствено и само от местните общности: Общински администрации, местни групи и собственици на имоти попадащи в зони НАТУРА 2000.

 

5. Незабавни промени на Закона за биологичното разнообразие – най-рестриктивния закон в Европа, така че да стимулира биологичното опазване, а не да забранява икономическото развитие.

 

 

Природата е безценно нещо, тя дава живот и просперитет и ние ще отстояваме правото на всеки един гражданин на Република България да се ползва от това право, а не шепа зелени олигарси – зелен октопод.