Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

15.05.2017 г.

Становище в подкрепа на проектозакона за опазване на зем. земи

Национална асоциация "Българско Черноморие"

подкрепя изменението на Закона за опазване на земеделските земи

 

 

  

Парламентарните групи на „Обединени патриоти” и ГЕРБ, внесоха изменение на Закона за опазване на земеделските земи. Тази промяна цели удължаване с 3 години на срока за реализирането на инвестиционни намерения, на дребни и средни собственици на имоти на територията на цялата държава, които са променили предназначението на земята по реда на този закон.

 

При преотреждането на земеделски имоти в урбанизирани територии до 2011 година, никой от дребните собственици не е знаел, че извършената и платена от него промяна на предназначението на земеделските земи изпълнена при спазване на всички законови изисквания, включително, ОВОС, разрешения от РИОСВ и други актове ще бъдат анулирани със задна дата. Срокът, съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ за реализиране на конкретни инвестиционни предложения е 6 години, като изтича на 23.05.2017г. След този срок, всички извършени промени на предназначения на земеделските земи се анулират. Този акт засяга хиляди малки имоти с дребни собственици, които ще загубят вложените средства.

 

Когато през 2011г. законодателя е приел тези ограничителни във времето срокове, не се е съобразил в достатъчна степен, че света и България изживяват икономическа криза. В страната имаше трусове свързани и с фалита на една от най-големите банки и това предопредели реална невъзможност голяма част от собствениците на преотредени земи да не могат в рамките на тези 6 години да реализират проектите си.

 

Предвид горните мотиви от парламентарните групи на „Обединените патриоти” и ГЕРБ внесоха проектозакон за удължаване на срока от 6 на 9 години, за да се даде още една възможност на собствениците на имоти да реализират проектите си, защото в момента в страната има по-добра икономическа обстановка, банките са стабилни, има икономически ръст и лихвите по кредитите са на ниски нива.

 

За жалост от най-голямата опозиционна партия, БСП, вместо да подкрепят законопроекта, който със сигурност ще повлияе положително и техни избиратели, решиха да му се противопоставят. Вероятно подведени от някои от т.н. „екологични организации“, депутатите от „БСП за България” излязоха с мотива, че тази промяна се отнася само за българското Черноморие. Това не отговаря на истината, тъй като Закона за опазване на земеделските земи е закон за цялата територия на Република България, а не само за българското Черноморие. Също така не е вярно, че това изменение ще позволи безконтролно застрояване, защото всичките имоти притежават подробни устройствени планове (ПУП), което е  гаранция за контрол и спазване на закона.

 

Разчитаме опозицията да бъде национално отговорна, за да се даде възможност и се спази срока за приемане на промените в Закона за опазването на земеделските земи. Удължаването на срока с 3 години ще даде стимули, ще подпомогне икономическата дейност на дребният и средният български собственик на земи и ще даде силен положителен сигнал към българските и чуждестранните инвеститори.

 

Апелираме към депутатите да не се поддават на фалшивите твърдения на т.н. „еколози“ от провалената партия „Зелените“ и пропагандата на медиите около кръга „Капитал“ и да постъпят отговорно, като подкрепят законопроекта, който ще даде шанс за икономически подем на хиляди дребни и средни собственици на земи, както и ще насърчи инвестициите в страната.

 

От Управителния съвет на 

Национална асоциация „Българско Черноморие”

 

 

            

Становището ни е подкрепено и от следните организации:

 

Гражданска коалиция „Природата за хората и регионите”;

 

Национално сдружение за защита на собствениците на имоти;

 

Национално гражданско сдружение „Природата за хората";

 

Балкански институт за възстановяване и развитие;

 

ПП „Партия на Зелените” (истинската партия);

 

ИК за защита Законността и Собствеността, развитие на малкия и среден бизнес;

 

Експертен Клуб за Икономика и Политика

Прикачени файлове