Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

28.06.2019 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИД НА ЗУЧК

 

ДО:  

- НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

  ОТ 44-ТО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

 

ОТВОРЕНО  ПИСМО

 

Уважаема госпожо председател на Народното събрание,

Уважаеми председатели на парламентарни групи,

Уважаеми Народни представители от 44-то Народно събрание, гласували за приемането на изменението и допълнението на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

 

 

Поздравяваме ви за приетите промени в ЗУЧК!

 

Поздравяваме Народните представители от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, които гласуваха против и отхвърлиха наложеното от Президента вето, върху част от текстовете на промените в ЗУЧК.  Подкрепяме акта на отхвърляне наложеното вето на Президента на Р. България върху чл.10а и чл.24в от приетите промени на ЗУЧК.

 

Приетите промени:

 1. Премахват нелоялната конкуренция съществувала в летния Черноморски туризъм. Безплатният туризъм осъществяван като „диво къмпингуване” ощетява държавния бюджет, общинските бюджети и собствениците на съществуващите къмпинги, тъй като тези, които го ползват не заплащат нищо на никого.
 2. Президента неправилно тълкува чл. 24в от ЗУЧК, налагащ глоби на тези, които извършват къмпингуване извън определените за това места. Президента неправилно приема, че това е повишаване на рестрикциите.  До момента не са съществували „рестрикции”.  Парламента няма как да повиши нещо, което не е съществувало. Глобите не са рестрикции, а средство за наказване на нарушителите. Наличието на налагане на глоби на нарушителите по Закона за движение по пътищата означава ли, че това са рестрикции или ограничаване на човешките права? Отговора  е Не!
 3. Закона създава ПРАВО за създаване нов туристически продукт, съобразен с исканията на упражняващите „диво къмпингуване”. Това е доказателство, че закона не отнема, а дава право.
 4. В прессъобщение публикувано на страницата на Президента се казва: В мотивите си държавният глава заявява, че не се противопоставя на опита да бъдат въведени правила, нормативи и стандарти, както изрично повелява чл.55 от Конституцията, прокламиращ основното право на здравословна и благоприятна околна среда.”. Промените в чл. 10а едно към едно отговарят на желанието на Президента и изискванията на чл. 55 от Конституцията: „Чл.55 Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.”. Въпреки изказаното одобрение, Президента алогично наложи вето на чл.10а от ЗУЧК създаващправила, нормативи и стандарти за летуване в  здравословна и благоприятна околна среда.
 5. Представената на Президента позиция от коалиция Неправителствени организации  с доклад от над 100 страници доказва, че България е единствената страна членка от ЕС, където ползването на чужди права без разрешение не се санкционира. В страните членки от ЕС се санкционира разполагането на палатки, кемпери и каравани извън регламентираните за това места не само на крайбрежната ивица, но и върху територията на цялата държава.
 6. Своеволното разполагане на палатки, кемпери и каравани води до замърсяване на околната среда и унищожаване на дървесни видове, чрез палене на огньове.
 7. Не е правилно тълкуванието на Президента, че нямало все още определени места за регламентирано разполагане на палатки, кемпери и каравани. В момента това са къмпингите. чл.10а допълнително разширява възможността за „..места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани…“ и описва основните норми за реализирането им. Законодателите създадоха право, чрез наредбата по чл.10а, ал.3 от ЗУЧК, да се изготвят условия и ред за определяне на местата за   временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, правила и нормативи за устройване и ползването им,  както и за престоя в тях. Малобройните протестиращи против промените заплашваха, че ако тези промени бъдат приети ще заминат от България и ще практикуват нерегламентираното диво къмпингуване в Гърция. Те не заминаха, няма и да заминат, защото в Гърция безплатна туристическа услуга няма. Има сериозни глоби за нарушителите и дори затвор до 3 месеца.

 

До момента държавата извършваше социално подпомагане на богати хора собственици на скъпо къмпинг оборудване, кемпери и каравани на гърба на собствениците на имоти, в които нахлуваха диво къмпингуващите и ги ползваха безплатно. Не заплащаха дори минималната туристическа такса към общинските бюджети. Президента не е прав, като налага вето на посочените от него текстове от промените на ЗУЧК, защото това е вето за насърчаване нарушаването правата на частната собственост, насърчаване замърсяването на околната среда, насърчаване на нелоялната конкуренция, насърчаване практики, които са санкционирани в страните членки от ЕС и насърчаването на практики, които са против интересите на държавата – неплащането на данъци и такси. От съседна Румъния вече започнаха да нахлуват на нашето Черноморие безплатно. Ние разчитаме това вето като антидържавно.

 

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Призоваваме ви да гласувате против наложеното от Президента вето и да не се поддавате на популистки настроения, които обслужват финансовите интереси на малка група практикуваща нерегламентираното диво къмпингуване. В интервюта по медиите те открито заявяват „защо да плащам?” или „защо да ходя в къмпинг, когато тук е безплатно?”.

 

Отвореното Писмо е подкрепено от следните организации:

 • НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”
 • НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ
 • ФОНДАЦИЯ БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВОСТ И ЕКОЛОГИЧЕН

      ИНЖЕНЕРИНГ

 • СДРУЖЕНИЕ ЗЕЛЕН АЛИАНС
 • Инициативен комитет "За опазване на природата в Шабленското Черноморие"
 • Сдружение на собствениците на земи от с. Емона, “Иракли” и с. Баня