Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

21.08.2017 г.

Отворено писмо до президента на Р.Бълария, г-н Румен Радев

ДО
-       ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ
    ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
-       ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ
 
 
 
 
                                        ОТВОРЕНО ПИСМО
                                                      от
                Национална асоциация ,,Българско Черноморие”
 
 
 
Уважаеми Господин Президент на Р България,
 
  с Ваше изказване на 20.08.2017 г. пред медиите, Вие сътворихте голям скандал! Най-вероятно Вашите съветници не познават Българското и Европейското законодателство или имат тежки, нерегламентирани обвързаности. Независимо кой от двата случая е верен, ние настояваме по тази причина веднага да поискате оставката на Началник кабинета Ви, г-н Иво Христов.
 
В  Закона за защита от шума в околната среда, чл. 16а гласи: ,,(1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч. (2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 7:00 ч.’’
Този член е приет през 2009 г., а не по средата на летния сезон. Освен това, този текст е приет във връзка с транспониране на Европейската ДИРЕКТИВА  2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. Тази Директива е приета в защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.
 
По повод тези категорични разпоредби на Европейското и Българското законодателство, Вие изразихте желание за диалог: ,,…Надявам се той да бъде успешен и правилата да са ясни предварително, да не се сменят по средата на сезона и да се спазват от всички.’’
  1. Скандално е, че Вашите съветници не знаят за съществуването на Българско законодателство, което не е от средата на сезона, а е от 2009 г. и Европейско законодателство, което е от далечната 2002 г.;
  2. Скандално е, че са Ви посъветвали да призовете за диалог със закононарушителите, а не подкрепяте изпълнителната власт, в лицето на вицепремиера Валери Симеонов, като в неговия ресор, попада и туризма, която след 8 години действие на закона, най-после е решила да го приложи. Образно казано, Вие призовавате, когато пътна полиция спре много пиян водач на МПС, спрямо него да не се наложат разпоредбите на закона, а институциите и пияния водач да влязат в диалог.
  3. Скандално е, че са Ви посъветвали да нарушите клетвата, която сте дали при встъпване в длъжност:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията  и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."
 
 Ако Вие считате, че закриляне на закононарушителите е „…интересите на народа…“, ние оставаме БЕЗ КОМЕНТАР!
 
 
 Уважаеми Господин Президент на Р.България,
 
  Ако не поискате оставката на Вашия началник кабинет г-н Иво Христов, на когото не е позволен достъп до квалифицирана информация, то ще считаме че Вашето изказване е по Ваше вътрешно убеждение. В такъв случай ще сезираме Народното събрание за да се произнесе, Вашето изказване влиза ли в хипотезите на чл. 103, ал.1 от Конституцията на Р. България.
 
 
От Управителния съвет на
Национална асоциация „Българско Черноморие”