Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

17.02.2006 г.

Позицията на хората, живеещи по българското Черноморие

 

Позицията на хората, живеещи по българското Черноморие

 

Изказването на г-н Яни Симеонов - координатор на Национална Асоциация „Български Черноморие“, на срещата в Министерски съвет с министър-председателя г-н Пламен Орешарски, в присъствието на министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова:

 

- Уважаеми г-н министър-председател, уважаема г-жо министър, уважаеми присъстващи, За протокола – Яни Симеонов, от Национална Асоциация „Български Черноморие“. Г-жо Михайлова, с Вашето министерство и с Вас работим много добре чрез създадения от Вас Обществен Съвет. Гласът на организациите и гражданите се чува и се съобразявате с него. Имаме противоречия, но нямаме конфликти.


Тук сме, за да изразим позицията на хората, живеещи по българското Черноморие, по-конкретно на собствениците на земи по Черноморието. Не само в района на Странджа. Защото онова, което сега е валидно за Странджа, утре ще се превърне в правило, валидно за цялото Черноморие – превръщане на общините в резервати за псевдозелени цели, с което ще последва повсеместен икономически регрес за Черноморския регион.


Свидетели сме на незачитане решението на една от трите независим върховни власти – решението на българския съд от най-висока инстанция. Кампанийно протестно незачитане. За съжаление правителството видя възможност да използва този конкретен случай и да направи някаква отстъпка в условията на големите продържителни протести. Един добър тактически ход. Все пак да отстъпи в нещо. Както и да прозвучи - да пожертва Странджа. Защото този протест не застрашава властта в такава степен, както другите, а сегашното решение на правителството ще бъде отбелязано от ЕС като нещо позитивно. Така правителството и няколкостотин от „професия протестиращи“ застанаха на една страна, не на една гледна точка и позиция, а от едната страна на барикадата. Срещу хората от Странджа и Черноморието. Срещу решението на българския съд, в резултат на което евентуално на 7 хилядни от територията на Странджа ще бъде разрешено някакво контролирано застрояване в полза на изчезващите хора там. Срещу това, че хората най-после ще могат да се почувстват реални собственици на земите си, отнети им от комунизма.


Разбира се, Странджа има нужда от защита. Но защо делим планината от хората? Земята, растенията и животните ли само ще опазваме? Хората, живеещи там също се нуждаят от защита. Животът и поминъкът на хората се нуждаят от защита. Говорим за един от най-бързо обезлюдяващите се, застаряващи и обедняващи райони на България. Където летният туризъм е само някакво временно средство за оцеляване. Идеята на МОСВ за съдаване на биосферен резерват е прекрасна. Но сега там се нуждаем от нещо много по-спешно – от икономически резерват за хора.


Ще споменем турската атомна централа, която е планирано да бъде построена в района на Странджа. Но това може да бъде и всеки голям строителен проект или каквото и да е стротелство от турска страна, където ние нямаме контрол. Защото ако тази централа бъде построена, тогава всичко, за което говорим сега за и против, независимо от позициите ни, отива на вятъра. Независимо от коя страна на границата, границата е само условно понятие.

 

 

Местното население беше първото в страната, което се събра да изрази тревогата си. Хората там милеят за природата и знаят как да я опазват, защото за тях живот и природа са едно и също. Тези хора са там хиляди години и няма да унищожат планината по какъвто и да е начин. Къде бяха гласовете на онези, които сега протестират в защита на Странджа. Много е лесно да се протестира в центъра на София, особено от хора, които никога не са стъпвали и няма да стъпят там.
Сега говорим не за политическа, а за екологична национализация, по-точно за псевдо-екологична. За настъпление на „зеления октопод“, умело прикрит зад загриженост за природата. Тези същите псевдозелени ЮЛНЦ, с техните метастазисни семейни финансови кланове. За тях е важно да усвояват „едни пари по едни програми“ и да отчетат по документи усвоеното, по-точно прибраното. Да имат личен контрол над колкото се може по-големи райони, за да може да извършват в по-голяма степен партизанските си набези. Те има само външно зелено, хамелеонско оцветяване от съприкосновение със „зелени“ пари.

 

С настоящето изявление внасяме до министър-председателя, г-н Пламен Орешарски, СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ “БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ” във връзка с казуса „Странджа“.