Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

21.02.2014 г.

КЪДЕ БЯХА "ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ" ТОГАВА????

КЪДЕ БЯХА "ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ" ТОГАВА????

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Относно: Проекта за прехвърляне на петрол в открито море от танкери за петролопровода Бургас – Александруполис

 

       Уважаеми Господа,


   НИЕ жителите на Община Поморие сме потресени от информацията изнесена на срещата, провела се при закрити врати в гр. Поморие през м. март тази година, където проектната компания Trans Balkan Pipelines (Трансабалкански тръбопровод) представи идейния проект за петролопровода Бургас-Александруполис. От реализацията на проекта зависи съдбата не само на крайбрежието на Поморие, което ще се намира под постоянна заплаха от нефтено замърсяване, но и съдбата на цялото българско черноморие. Без ни най-малко преувеличение от него ще зависи съдбата на цялото Черно море.


  Черно море не е петролопровод, а черноморското крайбрежие на България не е площадка за събиране на бъдещи нефтени разливи!


  Опитът на други страни показва, че този огромен проект би нанесъл тежки вреди на туризма, околната среда и местната икономика, и че приходите от проекта биха били нищожни в сравнение с потенциалните загуби. Избраният вариант за доставка на нефт с плаващи монобуйове е най-евтиния, но и най-опасен – потенциална екологична бомба. Едва ли бъдещите поколения ще ни простят това безхаберие скрито зад т.н. публични срещи с избрани люде, от които лъха студа на безразличието равно на национално предателство. Удряме камбаната на гражданското чувство за защита на националните ни интереси, за здравето на своите съграждани и околната среда.
Ще протестираме с всички позволени от Закона средства и методи– масови граждански протести и блокиране на пътища!


  Този нефт не е нужен на България! Необходим е единствено на компанията и на онези държавни чиновници, които обслужват интересите и. А тези държавни чиновници трябва да служат на народа си, а не на определени компании и техните икономически интереси.


  Ние, жителите на Община Поморие сме обединени срещу предложения начин да бъде осъществен този проект!

 

* * *АПЕЛИРАМЕ БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЗАБАВНИ И АДЕКВАТНИ МЕРКИ СРЕЩУ ПОДОБНИ ПРОЕКТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПЕРФЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УНИЩОЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЛИКВИДИРАНЕ НА ЖИЗНЕНО ВАЖНИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ, НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТОЗИ РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ!

 

* * * ПРИЗОВАВАМЕ СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ТОЗИ ПРОЕКТ НАСОЧЕН СРЕЩУ ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И УНИЩОЖЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ИМЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА!

 

* * *ИНФОРМИРАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД В ХАГА ДА СЕ САМОСЕЗИРА НА ОСНОВАНИЕ ХАРТАТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И ЗАКОНИТЕ ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕЛИВАНЕ НА ПЕТРОЛ В ЧЕРНО МОРЕ ЧРЕЗ Т.Н. МОНОБУЙОВЕ ЗА НЕПРИЕМЛИВ.

 

* * *ИЗРАЗЯВАМЕ НАШАТА УВЕРЕНОСТ В ПОЛОЖИТЕЛНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ОТ СЪДА И СЪВЕТА НА ЕВРОПА В ИМЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА!

 

3 април 2009 год.
гр. Поморие

Ротари клуб Поморие

Община Поморие-Обществен посредник (омбудсман)

Сдружение „Община Поморие в обединена Европа”

Камара на архитектите в България

„Македонско дружество – Поморие”

Тракийско дружество „Одринска епопея”

Исторически музей - гр. Поморие

Ветроходен клуб ”Поморие”