Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

14.08.2017 г.

Против агресията от 14 сдружения

                                                              ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

  Трябва ли да се спре агресията в България? Не само че да, но веднага!!!
     Вицепремиера Валери Симеонов предприе акция срещу шумовата агресия в Слънчев бряг и по Черноморието! Тази негова акция бе забелязана от медиите единствено в Слънчев бряг? Този летен сезон по малките курортни градчета по Черноморието, шумова агресия след 24 часа няма. Там туризмът този сезон бележи ръст, а не спад. Шумовата агресия през нощта, не привлича, а гони туристите!
 
  Много отдавна в Българското законодателство съществуват норми на шумово замърсяване извън обекта, от които произлиза този шум. Има вечерни и нощни стойности. По Европейска директива България беше задължена до сега да изработи шумови карти на населените места. Такива карти няма? До сега нито един политик, не е посмял категорично да обяви война на агресията. Агресията не е само шумова, тя съществува по пътищата, в училищата, в болниците и къде ли не. Естествено е, че агресията може да бъде ограничена с агресивни мерки от страна на държавата. Тя не може да се реши с кръгли маси, семинари, конференции и подобни алабалистики.
 
   Права е председателката на управителния съвет на асоциацията на собствениците в Слънчев бряг, че туристите не бива да бъдат смущавани когато се веселят, но не е права, че шумовата агресия в Слънчев бряг не трябва да се спре през летния сезон. През зимата няма туристи, заведенията, които извършват шумова агресия не работят. Как, питаме тогава държавата ще спре нещо в Слънчев бряг през зимата, щом то е спряно?
 
   Ние живеещите по Черноморието и заети в сферата на туризма и наши приятели от цяла България, подкрепяме вицепремиера Валери Симеонов да се справи с една от агресиите в България. Настояваме всички държавни институции ангажирани по случая, максимално да подкрепят ограничаването или премахването на шумовата агресия.
 
    Този призив за нас е доста странен, защото ние гражданите сме принудени да призовем държавните институции да спазят закона. Странна държава, странни призиви. Важното е най-после ясно да се разбере, че спазването на закона е нормалното поведение във всяка една цивилизована страна. Жалкото е, че в момента в България е прието не спазването на закона да се счита за нормално поведение.
 
 
        Националната асоциация "Българско Черноморие"
        Българска асоциация на собствениците в туризма
        Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
        Национално сдружение за защита на собствениците на имоти
        Сдружение "Обединен селски район"
        Сдружение "За един по добър живот"
        Гражданско сдружение "Хармония"
        Гражданска коалиция „Природата за хората и регионите"
        Инициативен комитет "За опазване на природата в Шабленското Черноморие"
        Инициативен комитет „ Зелени урбанизирани територии „ – гр.Пловдив
        Коалиция за устойчиво развитие
        Сдружение на собствениците на земи от с. Емона, “Иракли” и с. Баня
         Национално гражданско сдружение „Природата за хората"
         Независим обществен контрол
 

Галерия