Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Новини

05.02.2016 г.

СТАНОВИЩЕ НА УС на НАБЧ

 

СТАНОВИЩЕ НА УС на НАБЧ 

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИБЕИ – БАН ОТ 19.01.2016г.

 

На проведеното заседание на УС на НАБЧ на 01.02.2016г. се разгледа официалното становище на НС на ИБЕИ – БАН от 19.01.2016г. за учредяване на консорциум „Клъстер My Clean Sea" и предложения проект на устав от вносителя СНЦ "Черноморска изследователска програма НОЙ" гр. Варна.

 

УС на НАБЧ благодари на уважаемите членове на НС на ИБЕИ – БАН за дадената оценка за работата на НАБЧ: „ИБЕИ – БАН има концептуални различия по отношение на същността, смисъла и целите на защитата на природата с друг член на консорциума – Национална асоциация "Българско Черноморие"…“. НАБЧ не приема, че две страни не могат да си сътрудничат, ако имат „концептуални различия“, защото:

 

1. Във всички области на живота, концептуалните различия при решаването на задачи или научни обосновки са генератор за вземане на правилни решения;

 

2. Различия в обсъждането на значими обществени, научни и религиозни въпроси е имало и ще има, както през различните исторически епохи, така и в наши дни, но в спора както знаем се ражда истината;

 

3. УС на НАБЧ е убеден, че именно в общата си мисия държавните и неправителствени организации решават въпроси свързани с опазването на природата и околната среда, които трябва да доведат и до съживяване на икономиката и висок жизнен стандарт;

 

4. Работата в мрежи, с различни представители на научните и граждански сдружения, подпомага сътрудничеството, развитието и правенето на политики в дадена област.

 

НС на ИБЕИ - БАН във втория си мотив от Решение 1, обръща внимание за опасност от присвояване на чужда институционалност или чужда компетенция. НАБЧ неведнъж е информирала обществеността, че физически лица, за своя сметка, се включват в различни проекти като декларират, че са от името на институт към БАН. В това Решение ИБЕИ - БАН оповестява, че вече има обвързаности чрез „…договори в съдружие с други научни институти, висши училища, неправителствени организации и фирми от България и чужбина…“.

 

Подвеждаща е тезата на ИБЕИ - БАН, че участието в консорциума би повлияло на сключени договори. В предложения проект на устав на консорциум „Клъстер My Clean Sea" няма текст, който да е в конфликт със сключeни договори, договорености, финансови или други обвързаности на бъдещите участници в консорциума – юридически лица и работещите в тях физически лица. Предложеният проект на устав може да претърпи промени, като се допълни чрез писмени предложения от поканените за участие.

 

 

 

УС на НАБЧ реши:

 

1. Да предложи и обсъди промени в проекта на устав;

 

2. Да публикува своето становище и решенията свързани с него на интернет страницата на НАБЧ, както и да го изпрати до всички поканени участници в „Клъстер My Clean Sea".