Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Проекти
 • Проекти

  11.09.2020 г.

  НАБЧ подписа договор за проект по НАТУРА 2000 в Бургаска област

  На 31.07.2020г. НАБЧ подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG16M1OP002-3.019-0017 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Бургас“ по процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за…

 • Проекти

  19.08.2015 г.

  Да картираме дивакуващите! 2015

  И през 2015 г. работата на НАБЧ по проекта "Да картираме дивакуващите" продължи. След двегодишно настояване, сигнализиране на институциите и повдигайки публично въпроса, държавата в лицето на Изпълнителната Агенция по Горите към МЗХ, уважи искането на асоциацията за…

 • Проекти

  01.09.2014 г.

  Да картираме дивакуващите! 2014

  Над 20 незаконни къмпинги бълват зарази по Черноморието Райските кътчета са превърнати в опасни бунища и са осеяни с безброй дупки – септични ями от тълпи псевдоеколози. През 2014 година НАБЧ започна проект "Да картираме дивакуващите", който продължи и през 2015 г. Повод…