Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

Проекти

19.08.2015 г.

Да картираме дивакуващите! 2015

 

И през 2015 г. работата на НАБЧ по проекта "Да картираме дивакуващите" продължи. След двегодишно настояване, сигнализиране на институциите и повдигайки публично въпроса, държавата в лицето на Изпълнителната Агенция по Горите към МЗХ, уважи искането на асоциацията за извършване на официална държавна проверка в горски и земеделски територии по българското Черноморско крайбрежие за наличието на дивакуващи лица и увреждащи действия от тяхна страна.

 

Във връзка с официален сигнал на Национална асоциация „Българско Черноморие” до Изпълнителната агенция по горите и в изпълнение на Заповед № БГ-426/24.07.2015 г на ИАГ, бяха извършени редица проверки на крайбрежни обекти - горски и земеделски територии в Областите Варна, Добрич и Бургас. Проверките бяха насочени към установяване на евентуални нарушения – незаконна сеч, палене на огньове по време на пожароопасния сезон и други от самонастанили се в чужди имоти „дивакуващи” лица. 

 

В комисията извършваща проверките участваха служители на ИАГ, МВР, РИОС, засегнатите общини, представители на НАБЧ и др. Нивото на създадена организация, координация между различните служби и цялостното ръководството на проверките беше на изключително високо професионално ниво. В проверките взеха участие и служители на съответните регионални дирекции на горите и държавни горски и ловни стопанства, които бяха ангажирани със съставяне на констативни протоколи и актове за установяване на нарушения.

 

Въпреки тежките условия на провеждането им – отправените заплахи, обиди и арогантността на нарушителите, както и от множество други свободно дивакуващи лица, служителите на различните институции запазиха самообладание и хладнокръвие, като прецизно и с нужното внимание си вършеха работата.

 

От името на управителния съвет и членовете на Национална асоциация „Българско Черноморие” изразяваме нашата най-висока оценка за проявения професионализъм към всички служители участвали в проверките.

 

Също така, високо оценяваме вниманието на структурите и служителите на Министерството на земеделието и храните към това противно и разрастващо се явление „дивакуване”, както и предприетите превантивни действия от страна на ИАГ за констатиране на мащаба, вредите и рисковете, които то носи.

 

На база извършените наблюдения на терен, длъжностните лица определиха явлението „дивакуване”, като национален проблем за чието решаване е необходима продължителна работа от много институции, включително и промени в нормативната уредба (вж. Доклада на ИАГ и протоколите от извършената проверка в прикачените файлове към публикацията).

 

От друга страна отчитайки значимият интерес към къмпингуването, като туристически продукт е необходимо комисията да анализира съществуващото законодателство и да предложи неговото изменение в посока облекчаване на процедурите и условията за изграждане на нови къмпинги, отговарящи на актуалните световни стандарти.

 

Може да разгледате и изготвената презентация от НАБЧ на тема: Неблагоприятното въздействие на “дивокъмпингуването”, върху българското Черноморско крайбрежие” (вж. прикачените файлове към публикацията).

 

Медийното отразяване на проверката можете да проследите: ТУК и ТУК

 

Прикачени файлове