Национална АсоциацияБЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ

Следвайте ни!

В НАБЧ

Станете член

 

Национална асоциация „Българско Черноморие” е неправителствена организация с нестопанска цел. В асоциацията членуват хора от цялата страна обединени от идеята за симбиозата между природата и човека, както и повишаване на природозащитната култура, която е неизменима част от тази симбиоза. Нашата визия за настоящето и бъдещето е да бъде чисто, зелено, с добра инфраструктура и висок жизнен стандарт на хората.

 

Още от древността природата е била съхранявана от хора, които живеят с нея и около нея и са пряко заинтересовани от нейното опазване. Страните членки на Европейския съюз вярват, че всеки човек ще пази природата и едновременно с това ще се развива. Нашата цел е в България опазването и развитието да вървят ръка за ръка.

 

Затова имаме нужда от вашата подкрепа. Ставайки член на НАБЧ вие заставате зад нашите идеи и виждания. В асоциацията може да членува всеки, който приема нашия Устав и Цели. За да се запонзаете с Уставът и Целите на НАБЧ е необходимо да се свържете с нас на имейл: nachernomorie@gmail.com

Стани член

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4. от ЗЗЛД, личната Ви информация е поверителна и ще се ползва само с Ваше позволение.